Om

Vi som driver denna sida är masterstudenter på programmet Kulturarv och modernitet vid Göteborgs universitet. Under våren bedriver vi ett kulturarvsprojekt rörande Kviberg, dess historia, kulturarvsvärden och samhällsutveckling. Vårt arbete inriktar sig på ”dolda” kulturarv för att visa på bredden av historier som kan finnas inom ett område förutom den etablerade synen på vad som är specifikt och allmänt gällande för en plats. Projektet Kulturarv Kviberg har till syfte att försöka ge en så bred bild som möjligt av vad Kviberg är, och har varit.

Vad menar vi då med kulturarv? Enligt Riksantikvarieämbetet bör kulturarv/et definieras brett och med fokus på mångfald: ”Kulturarv – avser alla materiella och immateriella uttryck (spår, lämningar, föremål, konstruktioner, miljöer, system, strukturer, verksamheter, traditioner, namnskick, kunskaper etc.) för mänsklig påverkan.” (http://www.raa.se/kulturarvet/). Dock anser vi att denna pluralism i definitionen av Kvibergs kulturarv inte är representerad i den officiella bilden av områdets historia. Synen på kulturarv inom Kviberg sträcker sig sällan utanför regementets fasader eller kyrkogårdens gränser. Detta vill vi ändra på, genom att belysa något av det dolda som visar på vad som skett i området från då till nu. Med detta sagt menar vi inte att varken förringa de dolda kulturarv som kan finnas inom regementet och kyrkogården, eller etablera något annat som viktigare än dessa. Vi vill helt enkelt bredda flödet av kulturarv kopplade till Kviberg.

Vi studenter som bedriver projektet Kulturarv Kviberg är alla inte födda och boende i Göteborg. Vi kommer från olika grenar inom humaniora, vi är arkeologer, etnologer och historiker med olika specialintressen och forskningsinriktningar. Med denna bredd av bakgrund och kunskap hoppas vi lösa uppgiften med att presentera Kviberg på ett tillfredsställande sätt.

På denna blogg kommer vi att publicera intressant fakta om Kviberg som dyker upp i samband med de olika delstudier som vi studenter bedriver om Kviberg. Resultaten från våra delstudier kommer att resultera i olika artiklar som förhoppningsvis kommer att publiceras i bokform.

För att ta del av spännande information om Kviberg och för att hålla dig uppdaterad om vad som sker i vårt projekt Kulturarv Kviberg, håll utkik här på vår blogg och på vår Facebook-sida!

Om programmet Kulturarv och modernitet: Programmet är en tvärvetenskaplig masterutbildning vid Göteborgs universitet och är uppbyggd kring tre ämnen: arkeologi, etnologi och historia.

För mer information se här

http://utbildning.gu.se/program/program_detalj/?programid=H2KOM