Rökning på Kviberg

Tobaken blev en hit i större delen av Europa från 1500-talet och framåt, efter man tagit med sig växten från kolonierna i Amerika – så även på Kviberg! Den förste rökaren i Kviberg som vi kan säga med säkerhet var stadssekreteraren Lars (eller Laurentius) Böker, en av de första infödda göteborgarna, och bland de första som bodde på Kvibergsnäs landeri. År 1692 skrev han ett brev till Olof Rudbeck d.y., avsett som ett bidrag till nästa volym av dennes Atlantica, om fornminnen och ortnamn i trakten. Han beskriver följande händelse, som inträffade under en ritt till Landvetter sommaren 1691:

Allra värst var det för mig, att hästen intet ville fort, utan jag måste släpa mig rätt trött på honom upp och neder i bergens dalar ibland alpet, intill dess jag omsider råkade fram till tvenne bönder, som stodo här emellan bergen uti en mosse och uppgrovo stora furuträdsrötter utaf mossan. Dessa sade sig vara hemma i Askema häradet, kännandes den äldste av dem mig straxt igen och nämnde mig vid namn, frågande, hvad i Herrens namn jag där i vilda bergen hade att beställa och varifrån jag komme. Hvartill jag ett och annat kortvilligt svar gaf, börjandes skämpta med bönderna. Och emedan min häst var trött, satte jag mig neder på en jordtorfva hos dem, medan hästen gick där en stund på bet bland tuvorna, tog fram en dosa tobak och tillsporde bönderna, om de hade tobakspipor hos sig, hvilket intet felades, utan hade (de) ock straxt eldfyre till reds, slogo upp eld och gjorde en liten brasa, som tjänade oss att sticka an vårt tobaksartigleri. Bönderna satte sig ock neder hos mig, smökte två, tre pipor, gifvande sig ro från sitt arbete, medan de en god stund glammade med mig…

Citatet är återgiven ifrån H. Frödings redogörelse för Bökers brev i Göteborgs och Bohusläns Fornminnesförenings Tidskrift 1921.

Även rent fysiskt kan man påvisa tidig tobaksrökning på Kviberg, även om det inte går att datera exakt när under 1600-, 1700- eller 1800-talen de kommit till. Under dykningar 2004 i Säveån, precis utanför Kvibergsnäs landeri, påträffade marinarkeologer från Bohusläns museum ett utkastlager från landeriet, som bland annat innehöll fragment av kritpipor. Kanske var det Böker själv som ”stuckit an sitt tobaksartilleri”? Även vid Bohusläns museums utgrävningar av Blåsåsberget strax norr om kasernområdet 2010 påträffade man skaftet av en krossad kritpipa – det var en vanlig konsumtionsvara, och hittas ofta lite här och där i landskapet när man utfört en undersökning.

För att läsa mer om de två utgrävningarna som nämns ovan, gå in här och här.

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s